​Conny Påmark

Södra Byvägen 9
281 46 Tommerstorp

Tel: 0766-283718​​​

conny@masterfog.se

Org nr.:969747-3693

Referenser

Jag utför alla typer av mjukfogning:

Jag har mer än 20 års erfarenhet av fogbranchen och är medlem i SFR (Svenska Fogbranchens Riksförbund)